^Terug naar boven

 

Jubilarissen C.G.K. “Con Amore“ Sleeuwijk gehuldigd

 

Tijdens de door de corona uitgestelde jaarvergadering van het Christelijk Gemengd Koor “Con Amore“ uit Sleeuwijk werden in de Bolderik op maandag 31 augustus 2020 acht trouwe leden gehuldigd. Ook werd een lid tot erelid benoemd.

Bij de bestuursverkiezing, die ook deze avond was, heeft Sija Bras zich na 12½ jaar bestuurslid te zijn geweest, niet meer herkiesbaar gesteld als 2e secretaris. Voor haar tomeloze inzet voor het bestuur en het koor werd Sija door de voorzitter hartelijk bedankt en werd haar nog vele fijne en gezonde zangjaren toegewenst.

Alle jubilerende leden werden als dank voor hun trouw nog door Sija Bras in de bloemetjes gezet en ontvingen de bijbehorende sculpturen en oorkondes.

Adri Weverling, Corrie v.d. Pol (tevens oudste lid), Ans v.d. Pol en Janny v.d. Meijden ontvingen deze onderscheiding voor hun 50-jarig lidmaatschap.

Corrie Slagmolen voor haar 40-jarig lidmaatschap.

Corrie Westerlaken, Elbert Langelaar en Marian v.d. Meer voor hun 25-jarig lidmaatschap.

Tot slot werd Arie Slagmolen tot erelid benoemd wegens 65 jaar trouw lidmaatschap.

Helaas konden enkele jubilarissen en het nieuwe erelid niet aanwezig zijn deze avond. Zij zijn op een later moment gehuldigd.

Al deze jubilarissen weerspiegelen de jarenlange trouwe inzet en betrokkenheid bij “Con Amore”.

Hen werden nog vele fijne en gezonde zangjaren toegewenst.

 

Ons voornemen is om vanaf maandag 7 september de repetities te hervatten.

Houdt u van zingen en heeft u zin om met ons mee te zingen? U bent van harte welkom!!

Wij repeteren iedere maandagavond in de Bolderik in Sleeuwijk. Wegens de coronamaatregelen is de tijd aangepast van 20.15 tot 21.30 uur.

 

Onze nieuwe koorkleding, mede mogelijk gemaakt door het prins Bernard Cultuurfonds.

 

 

Wij treden op bij:
* Concerten m.m.v. solisten en orkesten/ensembles
* Kerkdiensten
* Passiedienst
* Zangersavonden van de KCZB
* RANO ( Ziekenomroep in Gorinchem)
* Kerstzangavond in de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk
Copyright © 2013. Con Amore  Rights Reserved.