^Terug naar boven

KERSTZANGAVOND ONTMOETINGSKERK SLEEUWIJK

C.G.K. “Con Amore” en Mannenkoor Zanglust, beide koren onder leiding van dirigent Jaap Kwakkel, nodigen u uit om op dinsdag 24 december in de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk samen zingend de Kerstnacht in te gaan.

De meditatie wordt verzorgd door mw. ds. M.F. Meeder-van Hof.

Muzikale medewerking aan deze Kerstzangavond zal verleend worden door:

Tjitske Kwakkel – Homma, altviool

Ineke Geleijns, piano

Celis Dekker, orgel

De collecte die gehouden wordt, is bestemd voor Voedselbank Altena.

De algehele leiding deze avond is in handen van Jaap Kwakkel.

We zien u graag op dinsdag 24 december in de Ontmoetingskerk, Notenlaan 69 te SleeuwijkAanvang: 21.00 uur

 

 

Rabo ClubSupport  Altena-Bommelerwaard 2019

Overhandiging van de cheque met een mooi bedrag van 508,39 euro aan de voorzitter van CGK Con Amore door 2 medewerkers van Rabobank Altena- Bommelerwaard. 

We willen iedereen bedanken die op ons koor heeft gestemd.

 

Onze nieuwe koorkleding, mede mogelijk gemaakt door het prins Bernard Cultuurfonds.

 

 

Wij treden op bij:
* Concerten m.m.v. solisten en orkesten/ensembles
* Kerkdiensten
* Passiedienst
* Zangersavonden van de KCZB
* RANO ( Ziekenomroep in Gorinchem)
* Kerstzangavond in de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk
Copyright © 2013. Con Amore  Rights Reserved.