^Back To Top

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op maandag 1 mei zijn drie trouwe leden gehuldigd.

Christien Los- v.d. Steenhoven, die 25 jaar lid is, werd als eerst in de bloemetjes gezet en kreeg de sculptuur "Dank voor uw inzet" overhandigd.

Vervolgens kreeg Tiny Hak- van Heteren ( tevens oudste lid van Con Amore) een bloemetje en de sculptuur "Er zit muziek in" voor haar 40 jaar lidmaatschap uitgereikt.

Als laatste, maar zeker niet als minste, werd Jan Rietveld gehuldigd met een bloemetje en de sculptuur "Chapeau" voor zijn 50-jarig jubileum.

 
We kunnen terug kijken op 3 fantastische uitvoeringen van de Mattheüs Passie:
* Amersfoort,
* Almkerk ( foto's )
* Andel.

Dit mede doordat we een tijdelijk projectkoor waren.

Er hadden zich 14 mensen aangemeld om tijdelijk met ons mee te zingen en te oefenen voor de Matthëus Passie.

Zeven tijdelijke leden hebben zich aangemeld als blijvende leden, een geweldig initiatief om met ons mee te gaan zingen.

Hier zijn we zeer dankbaar voor.

 

Onze volgende optredens zijn op:

* 2 juli in Het Gasthuis te Gorinchem

* 3 juli in Altenahove te Almkerk

 

 

Onze nieuwe koorkleding, mede mogelijk gemaakt door het prins Bernard Cultuurfonds.

 

Wij treden op bij:
* Concerten m.m.v. solisten en orkesten/ensembles
* Kerkdiensten
* Passiedienst
* Zangersavonden van de KCZB
* RANO ( Ziekenomroep in Gorinchem)
* Kerstzangavond in de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk
Copyright © 2013. Con Amore  Rights Reserved.